Vážení obchodní partneri,

Naša firma pracuje v oblasti vyhradených tech­nických za­riadení, chladiacich a mraziacich okruhov od roku 1999. V  máji roku 2004 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením.

Na jednotlivé činnosti pre montáže, rekonštrukcie, skúšky, opravy a servis prie­myselného chladenia vlast­níme príslušné oprávnenia. Zárukou kvality prác je vybavenie firmy potrebnými pracovnými pomôckami ako aj odborníkmi, ktorí vlastnia certifikáty a osvedčenia pre práce na vyhradenom technickom zariadení.

Naše služby sú zamerané na širokú škálu podnikov od mäsopriemys­lov, pivovarov, mliekární, mraziarní, zimných štadiónov cez obchodné a  chladiarenské sklady a  iných potravinárskych závodov. Pomôžeme Vám splniť požiadavky Vyhl. č. 508/2009 Z. z., STN EN 378 časť 1 až 4, STN 69 0012 ..... tak, aby chladiace zariadenie bolo bezpečné a neohrozovalo ľudí ani životné prostredie.

Program v oblasti chladiacich zariadení:

Firma sa zaoberá projektovou činnosťou v investičnej výstavbe v oblasti chladiarenskej a mraziarenskej techniky.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky v prevádzke tlakových nádob (tlakové nádoby stabilné I., II., III., IV. triedy).

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky v prevádzke plynových zariadení (chladenie a mrazenie s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg).

Vypracovanie dokumentov strojovne chladenia.

Defektoskopické práce a meranie hrúbky stien tlakových nádob a potrubí ultrazvukom.

Dodávka a montáž kompresorových agregátov, kondenzátorov, chladiacich veží, čerpadiel.

Rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov, tlakových nádob.

Rekonštrukcie zimných štadiónov, návrh a montáž nových umelých ľadových plôch a mobilných strojovní chladenia.

Izolovanie potrubia, tlakových nádob, armatúr tepelnou izoláciou pre chladiarenské zariadenia.

Dodávka čpavku v spolupráci s firmou MESSER TATRAGAS a plnenie odborne spôsobilými pracovníkmi.

Ďalšou činnosťou, ktorou sa firma zaoberá je školenie, výchova a vzdelanie obsluhy chladiarenských a mraziarenských zariadení a obsluhy tlakových nádob stabilných.

Skúšanie, oprava a nastavenie poistných ventilov, uzatváracích ventilov, regulačných ventilov a pod.

Poradenská činnosť v oblasti chladiarenskej techniky.

Predaj náhradných dielov na chladiace kompresory, čerpadlá, výparníky, armatúry a pod.

Predaj armatúr pre čpavok, vodu, paru, vzduch.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Naša firma Vám zašle cenovú ponuku podľa Vami požadovaných kritérií.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Ľubomír MANÍK , riaditeľ