Hlavnou činnosťou firmy MRAZ-TECH SLOVAKIA  s.r.o. sú projektantské práce v oblasti chladiarenskej a mraziarenskej techniky, klimatizácie.

Firma sa zaoberá projektovou činnosťou v kategórii :

TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ  VYBAVENIE STAVIEB

v rozsahu

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA

VÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Vypracujeme pre Vás :

 

*  štúdiu riešenia rekonštrukcie chladiaceho systému,

*  kompletnú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú TI SR alebo TÜV SÜD SLOVAKIA,

*  audit chladiarenských a mraziarenských zariadení,

*  spracovanie schémy chladiacich okruhov pre strojovne chladenia,

*  spracovanie výkresovej dokumentácie v programe AutoCAD,

*  spracovanie štúdie pre výstavbu umelých

     ľadových plôch pre mestá a obce,