OPRÁVNENIE

na vykonávanie výchovy a vzdelania v oblasti ochrany práce v rozsahu :

04.2 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových

s vymedzením na obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení

 

ŠKOLENIA OBSLUHY CHLADIACICH ZARIADENÍ

 

V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.  a Vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z. § 17 a STN EN 378 (14 0647) vykonávame školenie obsluhy chladiacich zariadení ako vyhradeného technického zariadenia plynového vo vlastnom školiacom stredisku. Zabezpečíme preskúšanie autorizovanou osobou. Po úspešnom absolvovaní preskúšania, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti bude vystavený preukaz obsluhy chladiarenských zariadení s platnosťou 5 rokov. V prípade, že pracovník má preukaz vydaný v zmysle Zákona 124/2006 Z. z., vykonávame aktualizačnú skúšku 

Cena za školenie obsluhy chladiarenských zariadení na osobu je 100,00 Eur bez DPH.

Cena za aktualizačnú skúšku obsluhy chladiarenských zariadení na osobu je 20,00 Eur bez DPH. 

Cena je uvedená vrátane všetkých poplatkov spojených so školením a preskúšaním.

 

 

OPRÁVNENIE

na vykonávanie výchovy a vzdelania v oblasti ochrany práce v rozsahu :

02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových

s vymedzením na tlakové nádoby stabilné

 

ŠKOLENIA  OBSLUHY TLAKOVÝCH NÁDOB

 

V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. a Vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z. § 17 a STN 69 0012 vykonávame školenie obsluhy tlakových nádob ako vyhradeného technického zariadenia tlakového. Zabezpečíme preskúšanie autorizovanou osobou. Po úspešnom absolvovaní preskúšania, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti bude vystavený preukaz obsluhy chladiarenských zariadení s platnosťou 5 rokov.

Cena školenie obsluhy tlakových nádob na osobu je 100,00 Eur bez DPH.

Cena za aktualizačnú skúšku obsluhy tlakových nádob na osobu je 20,00 Eur bez DPH.

Cena je uvedená vrátane všetkých poplatkov spojených so školením a preskúšaním.