SERVIS  POISTNÝCH VENTILOV

Firma MRAZ-TECH pre Vás zabezpečí opravu, nastavenie, prečistenie a zoradenie parných, vodných a čpavkových poistných ventilov. Pre potreby zákazníka a skvalitnenie našich služieb sme pripravili ďalšie  aktivity v oblasti kompletného servisu. Poskytujeme nastavovnie poistných ventilov priamo u zákazníka v mobilnej dielni. Cieľom je ponúkať nastavené poistné ventily, ktoré odpovedajú účelu použitia, technickým normám a požiadavkám zákazníka. Ventily sú doložené atestom o nastavení.

Informácie o cenách si vyžiadajte u nás formou požiadavky faxom, e-mailom alebo priamo telefonickým kontaktom.