Firma MRAZ-TECH SLOVAKIA  s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti :

* Projektová činnosť v investičnej výstavbe * Dodávka a montáž kompresorových agregátov,   kondenzátorov, chladiacich veží a čerpadiel
* Izolovanie potrubia, tlakových nádob a armatúr tepelnou   izoláciou pre chladiarenské zariadenia * Rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov   a tlakových nádob
* Dodávka a plnenie čpavku odborne spôsobilými   pracovníkmi * Rekonštrukcie zimných štadiónov, návrh   a montáž nových umelých ľadových plôch   a mobilných strojovní chladenia
* Školenie, výchova a vzdelanie obsluhy   chladiarenských a mraziarenských zariadení a obsluhy   tlakových nádob * Odborné prehliadky a skúšky chladiacich   zariadení (VTZ plynového a VTZ tlakového)
* Skúšanie, oprava a nastavenie poistných ventilov,   uzatváracích ventilov, regulačných ventilov a pod. * Poradenská činnosť v oblasti chladiarenskej   techniky
mraztech