ZNÍŽENIE  NÁPLNE  CHLADIVA

PREČO  ČPAVOK ?                                                              

 

ČPAVOK ako ekologické chladivo patrí medzi chladiace média, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Nepoškodzuje ozónovú vrstvu  a nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu   (otepľovanie atmosféry).

         Je to chladivo, ktoré má perspektívu oproti ostatným freónovým, halogénovým chladivám, na ktoré je v celom svete sprísnený dohľad na manipuláciu s postupným znižovaním a zákazom používania podľa nebezpečia na životné prostredie.

ČPAVOK v kombinácii s teplonosnou látkou (voda, glykol, nemrznúce zmesy a pod.)  nepriamy systém chladenia dáva jedinečnú možnosť znížiť náplň chladiva v chladiacom okruhu.

Doskové výmenníky sú náhradou za výmenníky kotlové, rúrkové (neporovnateľná veľkosť a rozmery) a v kombinácii s odparovacími alebo vzduchovými kondenzátormi dosiahneme potrebné technické riešenie.

Cieľom rekonštrukcie chladiaceho okruhu je dosiahnutie značného zníženia náplne čpavku a to na hodnotu až 5% z pôvodného množstva.

NH3 POWER