REFERENCIE  MONTÁŽNYCH  PRÁC

 

P.č.

Názov prevádzky

Popis rekonštrukčných a montážnych prác

Rok realizácie

1.

HYDINA PREŠOV SVZ a.s., Prešov

Revízia a oprava strojovne chladenia

2003

2.

HYDINA ZK a.s., Košice

Oprava vysokotlakej časti  strojovne chladenia

2003

3.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

Rekonštrukcia potrubných rozvodov a Izolovanie čpavkového chladenia hlavnej výrobnej budovy

2003

4.

RADOMA s.r.o., Hurbanovo závod Sokolovce

Montáž chladiča  vzduchu a kondenzačnej jednotky

2003

5.

RADOMA s.r.o., Prešov prevádzka Kapušany

Rekonštrukcia strojovne chladenia s dodávkou kompresora Aerzen a montáž odparovacieho kondenzátora Baltimore VXC 288

2003

6.

MILK-AGRO s.r.o., Sabinov

Revízia a oprava chladiaceho zariadenia v strojovni chladenia

2003

7.

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok

Prekládka kompresora NF 411

2003

8.

SPRÁVA MAJETKU MESTA B.BYSTRICA – ZIMNÝ ŠTADIÓN

Revízia a oprava chladiaceho zariadenia, ochranné sklá nad mantinely

2003

9.

PLANTEX s.r.o., Veselá pri Piešťanoch

Montáž technológie chladenia pre klimatizované sklady ovocia

2003

10.

FRUCONA  KOŠICE a.s.

Revízia a oprava kompresorovej jednotky NF 811

2003

11.

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY s.r.o. , ZIMNÝ ŠTADIÓN SABINOV

Revízia a oprava spojky čpavkového kompresora ZKR 163 a čerpadiel v strojovni chladenia

2003

12.

Mäsokombinát NORDSVIT s.r.o., Svit

Revízia a oprava chladiaceho zariadenia a nastavenie poistných ventilov. Dodávka a montáž kondenzátora BALTIMORE VXC 250

2004

13.

FRUCONA a.s., Košice

Oprava čpavkového kompresora NF 811 v strojovni chladenia

2004

14.

HYDINA ZK a.s., Košice

Revízie a opravy chladiaceho zariadenia a TN, oprava a nastavenie poistných ventilov, oprav kompresora SMC SABROE

2004

15.

ZLATÁ  STUDŇA s.r.o., Široké

Revízie, skúšky a údržba tlakových zariadení a regulačná stanica dusíka

2004

16.

VAP s.r.o., Prešov

Oprava vzduchových kompresorov a rozvody tlakového vzduchu

2004

17.

Prvá kúpeľná a.s., Nová Ľubovňa

Montáž kompresorovej stanice a rozvodov tlakového vzduchu pre výrobu plastových fliaš

2004

18.

DOMA, s.r.o., Prešov

Montáž a dodávka chladiča vzduchu, dodávka čpavkového čerpadla Hermetic

2004

19.

ZENTIVA a.s. , Hlohovec

Úradne a tlakové skúšky TN čpavkových výparníkov

2004

20.

MRAZIARNE POPRAD s.r.o., Poprad

Dodávka a montáž mraziarenského agregátu na rybnej rampe

2004

21.

Mraziarne Kežmarok s.r.o., Kežmarok

Revízia chladiaceho systému, úradne skúšky, oprava spojky kompresora ZKR 204

2004

22.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

Revízia chladiaceho zariadenia, opravy poistných ventilov

2004

23.

RADOMA s.r.o., Prešov prevádzka Kapušany

Dodávka a montáž technológie mraziarenského skladu s osadením výparníkov Guntner

2004

24.

LAKTIS ŽILINSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.

Revízia chladiaceho zariadenia

2004

25.

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BREZNO  -  Zimný štadión

Oprava vodného hospodárstva, kompresora a výmena trubiek kotlového kondenzátora

2004

26.

MILK-AGRO s.r.o., Sabinov

Revízie a oprava chladiaceho zariadenia

2004

27.

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, expedičné sklady, nepriamy systém chladenia s kompresorom Aerzen a chladičov Guntner   -  I. etapa

 

2004

28.

HOKEJOVÝ KLUB SLOVAN GELNICA  -  Zimný štadión

Revízia a opravy chladiaceho zariadenia, nastavenie poistných ventilov

2004

29.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIDNÍK  -  Zimný štadión

Revízie a opravy chladiaceho zariadenia

2004

30.

BRANTNER REVÚCA s.r.o. 

Zimný štadión

Revízie a opravy chladiaceho zariadenia

2004

31.

RADOMA s.r.o., Záhorská Ves

Dodávka technológie mrazenia mraziarenského skladu s výparníkmi Guntner

2005

32.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIDNÍK  -  Zimný štadión

Oprava a tlaková skúška potrubných rozvodov ľadovej plochy

2005

33.

FAURÉCIA LOZORNO – priemyselný park

Montáž kompresorovej stanice a rozvodov tlakového vzduchu

2005

34.

DOMA, s.r.o., Prešov

Rekonštrukcia strojovne chladenia

2005

35.

Mäsokombinát NORDSVIT s.r.o., Svit

Montáž chladiča vzduchu

2005

36.

SLOVENSKÝ SANKÁRSKY Zväz,

Starý Smokovec

Montáž technológie sánkarského štartovacieho trenažéra, nepriami systém chladenia

2005

37.

MRAZIARNE POPRAD s.r.o., Poprad

Rekonštrukcia strojovne chladenia, dodávka skrutkového kompresora GRASSO a odparovacieho kondenzátora BALTIMORE VXC 150

2005

38.

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, expedičné sklady, nepriamy systém chladenia s kompresorom Aerzen a chladičov Guntner   -  II. etapa

2005

39.

HYDINA ZK a.s., Košice

Oprava potrubí chladiaceho tunela, nastavenie poistných ventilov

2005

40.

ZIMNÝ  ŠTADIÓN, Prešov

Oprava čpavkového kotlového kondenzátora, čerpadla CH 40

2005

41.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

Oprava čpavkových kompresorov 6VD260A, parného kotla – výmena trubkovnice

2005

42.

U.S. STEEL a. s., Košice

Rozvody technických plynov – dusík, CO2 pre laboratórne pece

2005

43.

MITTAL STEEL, Krivoj Rog, Ukrajina

Rozvody technických plynov - dusík, CO2 pre laboratórne pece

2006

44.

FRAGOKOV v.d., Prešov

Montáž technológie chladenia pre výrobné lisy

2006

45.

S.A.V. Košice

Rozvody technických plynov hélia a dusíka pre vedecké účely

2006

46.

PLASTIFLEX SLOVAKIA s.r.o., Kežmarok

Technológia chladenia a rozvody chladenej vody, rozvod stlačeného vzduchu

2006

47.

SVPU, Dolný Kubín

Rozvody technických plynov - dusík, kyslík, CO2

2006

48.

ZIMNÝ  ŠTADIÓN, Prešov

Rekonštrukcia chladiarenského zariadenia a ľadovej plochy

2006

49.

ŠVPU, Košice

Rozvody technických plynov

2007

50.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

Výmena starého čpavkového potrubia pre mraziarenské sklady

2007

51.

KOVOHUTĚ a. s. KROMPACHY

Montáž chlad. okruhu pre chladenie piestových kompresorov ATLAS COPCO

2007

52.

MILK AGRO s.r.o., Sabinov

Dodávka a montáž čpavkového kondenzátora BALTIMORE VXC S350

2007

53.

BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča

Oprava kotlového kondenzátora

2007

54.

Ľubovnianska nemocnica n.o., Stará Ľubovňa

Rozvod kyslíka a montáž odberného miesta

2007

55.

SWEP s.r.o., Kechnec

Zdroj a rozvod hélia

2007

56.

Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok

Rozvod stlačeného vzduchu

2007

57.

OBAL SERVIS s.r.o., Košice

Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu

2007

58.

MRAZIARNE s.r.o., Kežmarok

Oprava chladiča oleja

2007

59.

TP REAL s.r.o., Švábovce

Rozvod stlačeného vzduchu

2008

60.

ZIMNÝ ŠTADIÓN Trnava

Rekonštrukcia strojovne chladenia

2008

61.

RADOMA s.r.o., Záhorská Ves

Rekonštrukcia strojovne chladenia

2008

62.

S.A.V. Košice

Chladenie technológie héliového hospodárstva

2008

63.

RADOMA s.r.o., Kapušany

Chladiaci kompresor s príslušenstvom

2009

64.

LABMED a.s., Košice

Rozvody technických plynov

2009

65.

GGP s.r.o., Poprad - Matejovce

Tlaková stanica a rozvod zmesného plynu pre zváracie automaty

2009

66.

MRAZIARNE s.r.o., Kežmarok

Dodávka a montáž chladiča vzuchu

2009

67.

ZIMNÝ ŠTADIÓN Revúca

Modernizácia chladenia zimného štadióna v meste Revúca

2009

68.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

Realizácia nového zmrazovacieho tunela

2009

69.

FNsP J.A. Reimana Prešov

Oprava rozvodov lekárskych plynov

2009

70.

STEEL ARÉNA KOŠICE – Tréningová hala

Montáž technológie chladenia pre Tréningovú halu Košice

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIE  PROJEKTOVÝCH  PRÁC

 

P.č.

Firma

Stupeň

Názov projektu

ROK  1999

1.

STAMO s.r.o. Prešov, prev. Kapušany

projekt

Strojovňa chladenia pre výrobu a sklad. mrazených krémov

2.

Eduard Rada s.r.o. Pivovar STEIGER Vyhne

projekt

Príprava ľadovej vody

ROK  2000

3.

Tatranská Mliekareň a. s., Kežmarok

projekt

Zrecie sklady syra

4.

Trebišovská Mliekareň a. s., Trebišov

projekt

Rekonštrukcia chladiaceho systému

5.

Tvrdošínska Mliekareň a. s., Tvrdošín

projekt

Sklad na chladenie mliečnych výrobkov

6.

Mliekareň Hlohovec

štúdia

Rekonštrukcia chladiaceho systému

7.

Milex a.s. Nové Mesto nad Váhom

štúdia

Rekonštrukcia chladiaceho systému

8.

Správa rekr. a šport. zariadení Humenné

projekt

Využitie odpadného tepla

9.

Mliekareň Hlohovec

projekt

Rekonštrukcia chladiaceho systému

ROK  2001

10.

Eduard RADA, s.r.o. Pivovar Steiger Vyhne

schéma

Schéma zapojenia chladiacich okruhov NH3

11.

Hydina Prešov SVZ, a. s.

schéma

Schéma zapojenia chladiacich okruhov

12.

Zimný štadión Prešov

schéma

Schéma chladiaceho zariadenia ZŠ Prešov

13.

VAP, s. r. o. Jilemnického 3, PREŠOV

projekt

Rozvod tlakového vzduchu

14.

Tauris Danubius a. s., Povodská 14

projekt

Chladiarenský sklad masti

15.

HYDINA ZK, a. s., Napájadlá 1

schéma

Schéma zapojenia chlad. Okruhov Hydina ZK a.s.

16.

Zimný štadión Revúca

schéma

Schéma zariadenia

17.

Modrá

projekt

Chladiace okruhy NH3

18.

Radoma s.r.o. Prešov, prev. Kapušany

projekt

Strojovňa chladenia, mraziarenský sklad

19.

Liptovská Mliekareň, a. s., Liptovský Mikuláš

projekt

Chladenie expedičného a preberacieho skladu

ROK  2002

20.

Zimný štadión Nitra

projekt

Rekonštrukcia zimného štadióna Nitra

21.

Zimný štadión Nitra - II. etapa

projekt

Dostavba vedľajšej ľadovej plochy na ZŠ  Nitra

22.

Liptovská Mliekareň, a. s., Liptovský Mikuláš

projekt

Bryndziareň

23.

Zimný štadión Nitra - skutočné vyhotovenia

projekt

Rekonštrukcia zimného štadióna Nitra - skutočného vyhotov.

24.

Hydina ZK a.s. Košice-potrubie pre ľad. vodu

projekt

Rekonštrukcia potrubných rozvodov výparníka ľadovej vody

ROK  2003

25.

Verejnoprospešné služby s. r. o., Sabinov

schéma

Schéma zapojenia chladiacich okruhov

26.

Radoma s.r.o., Záhorská Ves

schéma

Schéma zapojenia chladiacich okruhov

27.

I. WITTMANN & SYN s.r.o., Zvolen

štúdia

Strojovňa chladenia

28.

Tatranská Mliekareň a. s., Kežmarok

štúdia

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia

29.

Pivovar STEIN a. s., Bratislava

štúdia

Rekonštrukcia chladiacich okruhov

30.

Radoma s.r.o., Prešov, prev. Kapušany

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia

31.

Laktis  a.s.  Žilina

projekt

Inštalácia bezpečnostných armatúr

32.

Tatranská Mliekareň a. s., Kežmarok

projekt

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia v Tatranskej mliekarni a.s. Kežmarok

33.

Mraziarne Kežmarok s. r. o.

štúdia

Nový kompresor chladenia

34.

Mraziarne Poprad s. r. o.

projekt

Chladiarenské sklady rýb

35.

Radoma s.r.o., Prešov, prev. Kapušany

projekt

Nový mraziarenský sklad

36.

Ing. Štefan KUZMIAK

projekt

Viacúčelová hala - výstavba umelej ľadovej plochy

37.

Radoma s.r.o., Záhorská Ves

štúdia

Prekládka kompresora ULM 812

38.

Radoma s.r.o., Záhorská Ves

štúdia

Prekládka kompresora KN 2 – 63

ROK  2004

39.

Ryba Košice s. r. o.

štúdia

Chladiace zariadenie pre vychladzovanie celkových priestorov

40.

RADOMA s.r.o., Prešov, prev. Kapušany

projekt

Mraziarenský sklad č. 3

41.

Zimný štadión  Banská Bystrica

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadových plôch

42.

Zimný štadión Brezno

štúdia

Využitie odpadného tepla

43.

Podtatranská hydina a.s., Kežmarok

schéma

Schéma zapojenia chladiaceho okruhu.

44.

Mäsokombinát NORDSVIT s.r.o., Svit

projekt

Rekonštrukcia kondenzačnej časti chladenia

45.

Mraziarne Poprad s.r.o.,  Poprad

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia

46.

Mraziarne Žilina a.s., Žilina

projekt

Rekonštrukcia vysokotlakej časti chlad. Zariadenia

47.

VAP, s. r. o. Jilemnického 3, PREŠOV

projekt

Rekonštrukcia rozvodov vzduchu

48.

PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s., Nová Ľubovňa

projekt

Kompresorová stanica Prvá kúpeľna a.s. Nová Ľubovňa

49.

Zimný štadión Bardejov

projekt

Prekrytie ZŠ – Rekonštrukcia ľadovej plochy a technológie chladenia

50.

Zimný štadión Prešov

projekt

Prešov – Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia zimného štadióna

ROK  2005

51.

Zimný štadión  Brezno

projekt

Rekonštrukcia technologických rozvodov chladenia na ZŠ v Brezne

52.

MILK AGRO s.r.o., Sabinov

projekt

Rekonštrukcia technológie chladenia

53.

Tvrdošínska Mliekareň a. s., Tvrdošín

schéma

Rekonštrukcia technológie chladenia

54.

Zimný štadión  Banská Bystrica

projekt

Rekonštrukcia zimného štadióna Banská Bystrica

55.

Slovenský zväz sánkarov, Starý Smokovec

projekt

Sánkarský štartovací trenažér

56.

Mäsokombinát NORDSVIT s.r.o., Svit

štúdia

Rekonštrukcia - mraziarenský sklad

57.

Mraziarne Poprad s.r.o.,  Poprad

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia  - skutkový stav

58.

Fragokov s.r.o. , Prešov

projekt

Chladenia technologickej vody

59.

Zimný štadión  Trnava

projekt

Opláštenie II. ľadovej plochy ZŠ v Trnave

60.

Zimný štadión FINEWOOD

štúdia

Zimný štadión  Aréna  Finewood

61.

U.S. Steel   Košice

projekt

Zdroje laboratórnych plynov

62.

Zimný štadión  Humenné

projekt

ZŠ Humenné rekonštrukcia technológie chladenia

ROK  2006

63.

Zimný štadión Prešov

projekt

Prešov - Rekonštrukcia chlad. zar. zimného štadióna – úprava 2006

64.

ŠVPÚ Dolný Kubín

projekt

Zdroj laboratórnych plynov  -  ŠVPU Dolný Kubín

65.

MITTAL STEEL, Krivoj Rog, Ukrajina

projekt

Rozvody technických plynov

66.

MITTAL STEEL, Annaba, Alžírsko

projekt

Rozvody technických plynov

67.

Plastiflex Slovakia s.r.o., Kežmarok

projekt

Prestavba a dostavba výrobných hál Plastiflex Kežmarok

ROK  2007

68.

ŠVPÚ Košice

projekt

Zdroj laboratórnych plynov  -  ŠVPU Košice

69.

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

projekt

Výstavba novej syrárne - Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

70.

SWEP s.r.o., Kechnec

projekt

Zdroj a rozvod hélia

71.

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

projekt

Prekládka technológie chladenia

72.

Zimný štadión Lučenec

projekt

Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy

73.

ROYAL BRINKERS s.r.o., Dolný Moštenec

projekt

Napojenie zmrazovača NH3

ROK  2008

74.

SVP Banská Bystrica

projekt

Rozvody technických plynov

75.

PROBUGAS a.s. Bratislava

projekt

Prečerpávanie P-B v ŽPS Čierna nad Tisou

76.

SAV Košice

projekt

Technológia chladenia

77.

Zimný štadión Bánovce nad Bebravou

projekt

Rekonštrukcia kondenzačnej časti

78.

Zimný štadión Levoča

projekt

Rekonštrukcia ZŠ Levoča

79.

Zimný štadión Detva

projekt

Rekonštrukcia Zimný štadión Detva

80.

Zimný štadión Martin

projekt

Rekonštrukcia – Zimný štadión Martin

81.

Zimný štadión Martin

projekt

Technológia chladenia tréningovej plochy pri zimnom štadióna v Martine

82.

Zimný štadión Bánovce nad Bebravou

projekt

Rekonštrukcia kondenzačnej časti ZŠ Bánovce nad Bebravou

83.

Púchovský mäsový priemysel a.s., Púchov

projekt

Pripojenie schladzovacej komory

84.

RADOMA s.r.o., Záhorská Ves

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia

85.

Zimný štadión Trebišov

projekt

Rekonštrukcia zimného štadióna Trebišov

86.

Zimný štadión Oravská Lesná

projekt

Technológia chladenia ZŠ Oravská Lesná

ROK  2009

87.

RADOMA s.r.o., Kapušany

projekt

Chladiaci kompresor s príslušenstvom

88.

Zimný štadión Michalovce

projekt

Michalovce – Zimný štadión - rekonštrukcia chladenia

89.

RONA a.s., Lednické Rovne

projekt

Rozšírenie chladiacich veží

90.

Zimný štadión Partizánske

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia na zimnom štadióne Partizánske

91.

Zimný štadión Revúca

projekt

Modernizácia chladenia zimného štadióna v meste Revúca

92.

Púchovský mäsový priemysel a.s., Púchov

projekt

Napojenie chladičov vzduchu

93.

Zimný štadión Kežmarok

projekt

Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna vKežmarku

94.

Zimný štadión Púchov

projekt

Rekonštrukcia strojovne chladenia na ZŠ Púchov

95.

GGP s.r.o., Poprad - Matejovce

projekt

Tlaková stanica a rozvod zmesného plynu pre zváracie automaty

96.

BONI FRUCTI s.r.o., Dunajská Lužná

projekt

Technológia chladenia pre sklady ovocia

97.

PODTATRANSKÁ HYDINA a.s., Kežmarok

projekt

Zmrazovací tunel

98.

Tréningová hala Košice

projekt

Výstavba tréningovej ľadovej plochy

ROK  2010

99.

Zimný štadión Levoča

projekt

Rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna v Levoči