KONTAKT

   

MRAZ - TECH  SLOVAKIA, s. r. o.

082 13  TULČÍK  143
IČO: 36 492 710, DIČ: 2021800121

Tel./fax : 051 / 772 14 32

Mobil : 0908 980 257

Email: mraztech@mraztech.sk

zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 14848/P

 

Vchod do budovy:                                                                                                    Mapa:

 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                &

 Zadná strana budovy: